Om PeopleMind

 

Hvem står bag Peoplemind?

PeopleMind ejes og drives af mig, Jeanne Bøgebjerg Jørgensen.

Jeg har specialiseret mig i personlig effektivitet og planlægning samt afhjælpning af overspringshandlinger.

Jeg har en forkærlighed for målsætninger og er evigt nysgerrig på, hvad vi motiveres af som mennesker. Hvad er de optimale betingelser for, at vi fører vores ønsker og ambitioner ud i livet?

Jeg brænder for at dele ud af min store værktøjskasse og hjælper dig med at optimere din tid og overkomme forhindringer og overspringshandlinger, så du kan skabe de resultater, du fortjener og leve det liv, du ønsker.

Det ligger mig på sinde, at du opnår en realistisk og bæredygtig balance mellem din tid og de opgaver og udfordringer, du påtager dig.

Som fuldtidsarbejdende alenemor med selvstændig virksomhed kender jeg selv til udfordringen ved at få enderne til at nå sammen i vort moderne samfund, hvor tid er den helt store ressourcemangel.

Din fysiske og mentale energi er en vigtig faktor for i hvilken grad, du er i stand til at udnytte din tid og dit potentiale og at holde fokus og retning på dine målsætninger.

Personlig effektivitet handler i høj grad også om at finde ind til kernen af det, der er vigtigt – både i vores arbejdsliv og privatliv. For hvad nytter det at nå mere, hvis du ikke når dét, der virkelig betyder noget?

For mig betyder det spørgsmål, at jeg må tage ansvar for egne tanker, følelser og handlinger. Derved har jeg mulighed for at leve et liv i overensstemmelse med mine grundværdier. Og jeg har god erfaring med at hjælpe andre til at gøre det samme.

Det er vigtigt for din motivation i arbejdslivet, at du ser mening med opgaverne, og at de er organiseret således, at du har mulighed for at lykkes med dem. Det hjælper jeg dig med.

Ofte er vi ikke bevidste om de mekanismer, der forhindrer os i at tage handling på de opgaver og målsætninger, der vil have den allerstørste effekt på vores resultater på jobbet eller som betyder mest for os i vores privatliv.

Jeg har stor erfaring med at finde frem til de personlige underliggende overbevisninger, der ligger til grund for, at vi laver overspringshandlinger og udsætter vigtige opgaver. Jeg hjælper dig med at indarbejde nye vaner og metoder, så du opnår mere af det, der vil betyde det største fremskridt for dig i dit liv og din karriere.

© Copyright 2014 PeopleMind v/Jeanne Bøgebjerg Jørgensen