Privat coaching

 

Overspringshandlinger 

Udsætter du ting, som er virkelig vigtige for dig, til sidste øjeblik? Har du det skidt med, at du ikke får gjort de ting, du ved, du burde gøre? Driver din adfærd dig selv, din partner, din familie, dine venner, din chef og dine kolleger til vanvid?

Du betaler sikkert en høj pris for din tendens til at udsætte vigtige ting, store som små. Det kan føre til stress, fysiske lidelser og lavt selvværd. Og det afholder dig fra at opnå dine mål og få opfyldt dine drømme.

Du får hjælp til at:

 • Organisere din tid og dine kræfter
 • Kunne motivere dig selv til både at begynde og afslutte en opgave
 • Forstå og begrænse din uproduktive tankegang
 • Identificere den adfærdsstil, der gør, at du udsætter opgaver
 • Anvende værktøjer, der gør, at du får tingene gjort
 • Udvikle strategier til at komme videre, når du er kørt fast eller falder tilbage i dine gamle mønstre
 • Designe din egen personlige handleplan

Personlig effektivitet

I et coachingforløb med fokus på din personlige effektivitet definerer vi dine målsætninger og skaber med gennemprøvede øvelser, værktøjer og teknikker varige forandringer og nye effektive vaner, der virker lige præcis i din situation og i forhold til dine ønsker og behov –  både privat og professionelt.

Typisk oplever kunderne:

 • Mere overblik og overskud
 • Afklaring på de vigtigste mål og drømme.
 • Bliver bedre til at prioritere og planlægge tid – både privat og professionelt
 • Bliver bedre til at sige fra
 • Bedre balance mellem privatliv og karriere
 • Får effektive målsætningsværktøjer
 • Bedre nattesøvn
 • Bliver bedre til at få koncentrere sig om én opgave af gangen og at få afsluttet opgaver
 • Mere tid til at slappe af og gøre ting, du godt kan lide
 • En følelse af mere ro og frihed

Tidscoaching

Et virkningsfuldt værktøj på individuelt og praktisk niveau, hvor vi sammen fokuserer på optimeringsmuligheder i din dagligdag og luger ud i tidsrøvere. Vi afdækker dine målsætninger og udfordringer og arbejder herefter systematisk med at erstatte uhensigtsmæssige arbejdsrutiner og tankemønstre med nye og mere effektive vaner.

Typisk vil du opleve:

 • Bedre planlægning og øget effektivitet
 • Klar prioritering og struktur
 • Overvindelse af overspringshandlinger
 • Bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • Mere tid og overskud i hverdagen
 • Mere tid til dig selv
 • Tid til at forfølge dine mål og drømme
 • Værdiafklaring
 • Mindre stress

Energicoaching

Sæt fokus på optimeringsmulighederne i din personlige energi. Vi arbejder med den fysiske såvel som den mentale energi og undersøger, hvilke tanker og handlinger, der henholdsvis giver eller dræner dig for energi og indarbejder et bæredygtigt energiregnskab i din hverdag.

Typisk vil du opleve:

 • Bedre til at tackle stress
 • Værdiafklaring
 • Mere energi og overskud i hverdagen
 • Bedre præstationer
 • Bedre fokus, koncentrationsevne og viljestyrke
 • Positivt mindset og bedre humør
 • Forbedrede relationer til andre mennesker
 • Handlekompetence
 • Mod og energi til at forfølge dine mål og drømme

Coaching på selvværd og selvtillid

Et forløb med fokus på selvværd og selvtillid strækker sig ofte over en længere periode. Her arbejder vi med at identificere dine automatiske tanker. Ved hjælp af teknikker hentet fra den kognitive terapi sætter vi dem ind i en ny og støttende forståelsesramme, og erstatter dem med alternative og rationelle tanker. Sammen definerer vi personlige målsætninger og indarbejder værktøjer til at nå dem.

Typisk vil du opleve:

 • Styrket selvværd og selvtillid
 • Større tro på dig selv og dine egne evner
 • Mere mod til at sige fra
 • Mere mod til at stå frem
 • Bevidsthed om dit eget potentiale og dine egne ressourcer
 • Troen på, at du er vigtig som person
 • Bevidsthed om dine egne værdier
 • Større handlekompetence
 • Større livsglæde

Kontakt Jeanne Bøgebjerg Jørgensen på telefon 40 71 50 65 eller send en mail til jeanne@peoplemind.dk for at starte en dialog om, hvordan PeopleMind kan hjælpe dig.

© Copyright 2014 PeopleMind v/Jeanne Bøgebjerg Jørgensen