Teamcoaching

Vi starter med sammen at lave en behovsanalyse af, hvad teamet grundlæggende har brug for at arbejde med, vel vidende at der ofte dukker uforudsete emner op undervejs.

Vi aftaler også succeskriterier for processen.

Teamcoachingen kan forløbe på mange måder, men en klassisk form indebærer et antal sessioner, hvor coachen arbejder med hele teamet samlet.

Sessionerne spredes over tid, således at teamet får mulighed for at arbejde med emnerne og opgaverne i praksis.

Hver enkelt session afsluttes med, at coach og team definerer opgaver, som teamet skal arbejde med til næste gang.

Derudover kan der blive brug for én-til-én samtaler med enkelte teammedlemmer på personlige emner, som ikke er egnede til gruppesessionerne.

Et midtvejsmøde med ledelsen, som har initieret teamcoachingen, kan være en god ide, således at der etableres en solid feedback fra ledelsen til teamet om dets fremskridt.

Processen afsluttes med evaluering og aftaler om opfølgning mellem team og ledelse.

Kontakt Jeanne Bøgebjerg Jørgensen på telefon 40 71 50 65 eller send en mail til jeanne@peoplemind.dk for at starte en dialog om, hvordan PeopleMind kan hjælpe jer.

© Copyright 2014 PeopleMind v/Jeanne Bøgebjerg Jørgensen